ความเป็นมา

มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนต้นแบบด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ ด้านการเกษตรอินทรีย์ พืชสมุนไพร การจัดการด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ แก่กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์

Tel.

(+66) 63 794 1656

WhatApp

(+66) 63 794 1656

E-mail

greenwef@gmail.com

ช่องทางบริจาค

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 036 147 0451 ชื่อบัญชี มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว

Want to say hey or find out more?

Reprehen derit in voluptate velit cillum dolore eu fugiat nulla pariaturs sint occaecat proidentse.

ข่าวสารของมูลนิธิ

Byadmin ก.ย. 3, 2019

โครงการตลาดนัดชุมชนขึ้นห้างฯ  มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว

โครงการตลาดนัดชุมชนขึ้นห้างฯ  มูลนิธิการศึกษาเพื่

Byadmin ส.ค. 21, 2019

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า”

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมและลงพื้นที่